Książki o Chojniku (chronologicznie)


A. Siebelt
"Die Burg Kynast,
ihr Ursprung und ihre Geschichte bis zur Gegenwart"
Verlag Max Leipelt
Warmbrunn 1923
1923

Jadwiga Hoesick-Hendrichowa
"Księżniczka Kunegunda. Pani na zamku Chojnasty"
Wydawca: Wydawnictwo "Interprint" Bronisław S. Szczepski
Warszawa - Kraków 1946
1946

Józef Sykulski
"Piastowski zamek Chojnasty koło Jeleniej Góry"
Wydawca: Skład Główny u Autora: Jelenia Góra ul. Urocza 7
Jelenia Góra 1946
1946

Józef Sykulski
"Kunegunda. Księżniczka na zamku Kynast koło Jeleniej Góry."
Utwór sceniczny w trzech aktach.
Wydawca: Księgarnia"Oświata" Związku Nauczycielstwa Polskiego
Jelenia Góra 1946
1946

Tadeusz Steć
"Zamek Chojnik"
Wydawca: S. I. W. "Kraj"
Warszawa 1952
1952

Tadeusz Steć
"Zamek Chojnik"
Wydawca: Wydawnictwo "Sport i Turystyka"
Warszawa 1956, wydanie II
1956

"Zamek Chojnik"
Opracowanie: Mirosław Przyłęcki
Wydawca: Dolnośląskie Towarzystwo Oświatowe
Wrocław 1970
1970

"Zamek Chojnik"
(okładka zawierająca 7 grafik, brak informacji o autorze)
Wydawca: Zarząd Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie"
Jelenia Góra 1976
1976

Konca Bernard, Szwaja Monika
"Ścieżka przyrodnicza wśród zieleni osiedlowej na górze Chojnik."
Wydawca: WOIT na zlecenie dyrekcji KPN
Jelenia Góra 1984
1984

Jerzy Czajka
"Zamek Chojnik"
Wydawca: Zarzad Oddziału PTTK Sudetów Zachodnich w Jeleniej Górze
Jelenia Góra (1990)
1990

Jerzy Czajka
"Legenda o Kunegundzie. Zamek Chojnik."
Wydawca: PTTK Sudety Zachodnie.
Jelenia Góra (1990)

1990

Gontarek Maciej, Goczoł-Gontarek Maria
"Ścieżka przyrodnicza na górę Chojnik."
Wydawca: Wydawnictwo "Acarus"
Poznań 1995
1995

Jerzy Czajka
"Zamek Chojnik"
Wydawca: Księgarnia LIBRA / "Plan"
Jelenia Góra, kwiecień 1998
1998

Jerzy Czajka, Sandra Nejranowska
"Zamek Chojnik"
Wydawnictwo AD REM
Jelenia Góra, 2016
2016

"Zamek Chojnik w grafice Erwina Jeża."
Brak informacji o wydawcy, miejscu i dacie wydania.

Wybrana pozostała bibliografia (alfabetycznie)


Adams John Quincy
"Listy o Śląsku"
Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
Wrocław - Warszawa, 1992

Chorowska Małgorzata
"Rezydencje średniowieczne na Śląsku.
Zamki, pałace, wieże mieszkalne."
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wrocław, 2003

Czaja Stanisław
"Sosnówka i okolice. Borowice, Głębock i Marczyce"
Wydawca: Wydawnictwo I-BIS s.c.
Sosnówka - Wrocław, 2001, wydanie I

Czartoryska Izabela
"Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic w roku 1816"
Wydawca: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Wrocław - Warszawa - Kraków, 1968

Czechowicz Bogusław
"Z teki jeleniogórskiego poczmistrza.
Sudeckie rysunki Siegfrieda Becka."
Wydawca: Muzeum Okregowe w Jeleniej Górze.
Jelenia Góra, brw

"Człowiek i środowisko w Sudetach.
I Międzynarodowa Konferencja. Wrocław 12-14 listopada 1998."
Wydawca: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu.
Wrocław 2000

Dobkiewiczowa Kornelia
"Róże w błękitnym polu. Podania i opowieści o zamkach Dolnego Śląska."
Wydawca: "Nasza księgarnia"
Warszawa, 1982

Dobkiewiczowa Kornelia
"Szkarłatny rycerz. Podania i opowieści o zamkach śląskich."
Wydawca: Wydawnictwo "Śląsk"
Wyd. 2, Katowice, 1990

Frąc ks. Józef
"Zarys dziejów Sobieszowa od czasów najdawniejszych po nam współczesne"
Wydawca: APLA
Jelenia Góra, 1995

"Górska Odznaka Turystyczna PTTK. Regulamin. Trasy punktowane"
Wydawca: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Kraków 1999

Guerquin Bohdan
"Zamki Śląskie"
Wydawnictwo Budownictwo i Architektura
Warszawa, 1957

Guerquin Bohdan
"Zamki w Polsce"
Wydawnictwo "Arkady", wyd. II
Warszawa, 1984

"Informator Jeleniogórski."
Wydawnictwo PPUT "Turystyka"
Jelenia Góra, 1961

Iwanek Marian
"Kotlina Jeleniogórska. Obrazki z dziejów"
Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze
Jelenia Góra, 1993

Janczak Julian
"Z kuferkiem i chlebakiem"
Wydawnictwo PTTK "Kraj"
Warszawa-Kraków, wyd. II, 1988

Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan
"Leksykon zamków w Polsce"
Wydawnictwo "Arkady"
Warszawa, 2004

"Karkonosz nr 2/86. Materiały krajoznawcze."
Wydawca: Studenckie Koło Przewodników Sudeckich
Oddział Akademicki PTTK
Wrocław, 1986

"Karkonosz nr 3-4 (10-11)/93. Sudeckie materiały krajoznawcze."
Wydawca: Studenckie Koło Przewodników Sudeckich
Oddziału Wrocławskiego PTTK
Wrocław, 1994

"Karkonosze pod redakcją Marka Staffy."
Słownik geografii turystycznej Sudetów.
Wydawca: Wydawnictwo PTTK "Kraj"
Warszawa - Kraków, 1993

"Karkonosze liryczne" Wybór i opracowanie Wojciech Grzelak
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry
Jelenia Góra, 2001

Kincel Ryszard
"Początki przewodnictwa turystycznego w Karkonoszach"
Wydawca: PTTK - Koło Przewodników Sudeckich w Jeleniej Górze
Jelenia Góra, 1972

Kincel Ryszard
"Sarmaci na Śnieżce"
Wydawca: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, 1973

Kincel Ryszard
"U szląskich wód" (Z dziejów śląskich uzdrowisk i ich tradycji polskich)
Wydawca: Oficyna "Silesia"
Katowice, 1994

Kolankowski Jerzy
"Literatura pod na Śnieżką"
Wydawca: Karkonoskie Towarzystwo Naukowe
Jelenia Góra, 1996

Kurek-Perzyńska Anna, Perzyński Marek
"Kaplica Św. Anny i inne atrakcje Sosnówki."
Wrocławski Dom Wydawniczy
Wrocław, 2002

Kwaśniewski Krzysztof
"Podania Dolnośląskie."
Wydawnictwo "Skryba"
Wrocław, 1999

Łuczyński Romuald M.
"Zamki dwory i pałace w Sudetach",
Wydawca: Stowarzyszenie "Wspólnota Akademicka",
Legnica 2008

Magoń Henryk
"Historia tramwajów w Podgórzynie."
Agencja Wydawnicza "HEMAG"
Podgórzyn, 2003

Mattis Carl Theodor
"Olbrzymie góry z widokami nayznakómitszemi, porządkiem po sobie idącemi w Dwudźiestu dwóch Rycinach wystawióne, wraz z Mappą, ułożone przez Karóla Mattis w Szmidebergu a wyłozóne na polski ięzyk przez Ur. J. Kołodziejowskiego. Druga, poprawna Edycya".
Szmideberg (Kowary), ok. 1830

Mrozowski Wacław
"Dolnośląskie wspominki."
Wydawnictwo "Śląsk"
Katowice, 1966

"Pielgrzymy '89"
Informator krajoznawczy.
Wydawca: Studenckie Koło Przewodników Sudeckich,
Oddział Akademicki PTTK
Wrocław, 1990

"Rocznik Jeleniogórski tom VI 1968"
Wydawca: Zarząd Powiatowy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jelenogórskiej,
Jelenia Góra, 1968

"Rocznik Jeleniogórski tom XV 1977"
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jelenogórskiej,
Jelenia Góra, 1977

"Rocznik Jeleniogórski tom XXXV 2003"
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry,
Jelenia Góra, 2003

"Rocznik Jeleniogórski tom XXXVI 2004"
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry,
Jelenia Góra, 2004

"Rocznik Jeleniogórski tom XXXIX 2007"
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry,
Jelenia Góra, 2007

Saulson Rozalia
"Warmbrunn i okolice..."
Przewodnik po Cieplicach Śląskich Zdroju i Karkonoszach z 1850 r.
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry
Jelenia Góra, 2000

Steć Tadeusz
"Na nartach przez Góry Izerskie i Karkonosze"
Wydawca: "Sport i Turystyka"
Warszawa, 1955

Stęczyński Bogusz Zygmunt
"SUDETY jako dalszy ciąg poematu TATRY przez Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego autora Okolic Galicji"
Z rękopisu do druku podał i wstępem opatrzył JACEK KOLBUSZEWSKI
Wydawca: Ossolineum - Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry
Jelenia Góra - Wrocław, 1981
Dodatek specjalny do "Rocznika Jeleniogórskiego"

"Sudety w poezji"
Wydawca: Studenckie Koło Przewodników Sudeckich
Wrocław, 1986

Świeżawski Ludwik
"Leśna przygoda"
Wydawnictwo Literackie
Kraków, 1961

Świeżawski Ludwik
"O wytwałym wędrowcu."
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Warszawa, 1987, wyd. III

Trzciński Maciej
"Miecz katowski, pręgierz, szubienica.
Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.)"
Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, 2001

Zieliński Andrzej
"Listy ze śląskich wód."
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź, 1983

Zieliński Andrzej
"Zamki dolnośląskie na dawnej rycinie."
Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Wrocław - Warszawa - Kraków, 1991

Aktualizacja: 2018-10-24