Kalendarium

wizyt znanych osób na zamku Chojnik.


1 sierpnia 1800 John Quincy Adams - ówczesny ambasador USA w Holandii, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych 1

1800 Fryderyk Wilhelm III, król pruski, z żoną Luizą 2

1809 Theodor Körner, niemiecki poeta 3

18 lipca 1816 ks. Izabela Czartoryska 4

1818 Wilhelm I, następca tronu pruskiego, późniejszy cesarz Niemiec 5

18 września 1824 Aleksandra Fiodorowna z małżonkiem, który rok później został rosyjskim carem Mikołajem I 6

1826 Fryderyk Skarbek, ekonomista i literat 7

11 czerwca 1830 cesarzowa Aleksandra Fiodorowna 8

11 lipca 1830 cesarzowa Aleksandra Fiodorowna wraz z hrabią Aleksandrem von Humboldtem9

koniec sierpnia 1835 cesarzowa Aleksandra Fiodorowna w towarzystwie następcy tronu pruskiego ks. Fryderyka Wilhelma (później IV) oraz innych ksiażąt pruskich i austriackich 10

26 sierpnia 1840 cesarzowa Aleksandra Fiodorowna z ks. Wilhelmem Hohenzollernem bratem króla Prus (późniejszym cesarzem)11

28 sierpnia 1840 cesarzowa Aleksandra Fiodorowna w towarzystwie wielkiej ks. rosyjskiej Olgi oraz ks. (Prinzessin) Marii von Hessen-Darmstadt 12

1 sierpnia 1855 Fryderyk Wilhelm IV, król Prus z małżonką. 7

lato 1886 major Paul von Hindenburg, późniejszy Kanclerz Niemiec 13

1 czerwca 1888 Wilhelm, książę pruski 14

2/3 września 1956 ksiądz Karol Wojtyła, od 16 X 1978 PAPIEŻ JAN PAWEŁ II. 15

_____________________________
1 J. Q. Adams "Listy o Śląsku", Wrocław-Warszawa 1992, str. 42.
2 R. M. Łuczyński "Zamki dwory i pałace w Sudetach", Legnica 2008, s. 54.
3 Ibidem.
4 I. Czartoryska "Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic w 1816 roku", Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, str. 59.
5 R. M. Łuczyński "Zamki ..." Op.cit.
6 R. M. Łuczyński "Arystokratyczne podróże w rejon Kotliny Jeleniogórskiej w XIX stuleciu", Rocznik Jeleniogórski, tom XXXIX, Jelenia Góra 2007, str. 105.
7 R. M. Łuczyński "Zamki ..." Op.cit.
8 R. M. Łuczyński "Arystokratyczne ..." Op.cit..
9 Witczak Romuald "Carsko-królewskie wywczasy u Karkonoszy", Rocznik Jeleniogórski, tom XLIV, Jelenia Góra 2012, str. 91
10 Ibidem str. 92.
11 R. M. Łuczyński "Arystokratyczne ..." Op.cit. str. 107.
12 Ibidem str. 111.
13 R. M. Łuczyński "Zamki ..." Op.cit. s. 55.
14 Ibidem.
15 Tablica informacyjna Szlaku Papieskiego na Chojnik.Aktualizacja: 2014-11-25