Architektura zamku na przestrzeni wieków


XIV wiek
Rekonstrukcja (A) zamku w ok. 1400 roku, przekrój (B) i plan zamku górnego (C) na poziomie II konygnacji, wg: B. Guerqin (1974) i pomiaru IHASiT PWr. 1

A


B


C

XV wiek
Wykusz kaplicy zamkowej, wg: Schlesiche Heimat-Blätter 1908, nr 22 2
XV wiek (ok. 1410 r.)


SOBIESZÓW (niem. Hermsdorf), pow. Jelenia Góra.
Lokalizacja: pręgierz usytuowany został na terenie dziedzińca zamku Chojnik (niem. Kynast) w pobliżu dawnej Izby Sądowej.
Chronologia: 1410 r.
Il. 141. Pręgierz z Sobieszowa.
Stan aktualny.
Il. 142. Sobieszów.
Dokumentacja rysunków pręgierza
wg J. Milka, W. Milka 1992.

Opis: wykonany z czerwonego piaskowca i zlepieńca pręgierz osadzony został na naturalnej podstawie, którą stanowi granitowy głaz. Posiada wyodrębnioną czworoboczną piaskowcową bazę, na której spoczywa 6 zestawionych ze sobą ośmiobocznych segmentów, które stanowią trzon pręgierza. Brak głowicy i jakiegokolwiek zwieńczenia. W trzonie kolumny na wysokości 164 cm otwory po pierścieniach do przytraczania skazanych. Wysokość pręgierza 390 cm.
Stan zachowania: dobry, czytelne ślady wietrzenia materiału.
Uwagi: pręgierz z Sobieszowa jest najstarszym z zachowanych śląskich pręgierzy.
Literatura: Wenn Steine reden..., [w:] Schlesische Monatshefte, 1933, s. 193; Die letzten Staupsäulen in Schlesien , [w:] Niederschlesische Heimatblätter, 1937, s. 16; J. Milka, W. Milka 1991, cz. l, s. 32. 3


XVII wiek
Widok zamku przed pożarem w 1675 roku, wg: Schlesiche Heimat-Blätter 1908, nr 22 4
XVII wiek
Domniemany widok Chojnika w 1675 r. 51956 r.
Chojnik. Przekrój zamku od strony północno-wschodniej. Pomiar z 1956 r. Katedry Hist. Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej. 6Chojnik. Elewacja północno-zachodnia zamku. Pomiar z 1956 r. Katedry Hist. Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej. 7


1984 r.
Chojnik. Plan ruin zamku. 8
  1. - zamek pierwotny z XIV w. z wieżą cylindryczną i domem mieszkalnym
  2. - przedbramie z XV w.
  3. - międzymurze
  4. - dziedziniec II
  5. - dziedziniec III
  6. - basteja
  7. - brama
  8. - pręgierz
  9. - cysterny
  10. - zewnętrzne fortyfikacje

_____________________________
1 Chorowska Małgorzata "Rezydencje średniowieczne na Śląsku", Wrocław 2003, s. 93
2 Guerquin Bohdan "Zamki Śląskie", Warszawa 1957, s. 42.
3 Trzciński Maciej "Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.)", Wrocław 2001, s. 159.
4 Guerquin Bohdan "Zamki Śląskie", Op.cit.
5 Czajka Jerzy "Zamek Chojnik", Jelenia Góra 1990, s. (10).
6 Guerquin Bohdan "Zamki Śląskie", Op.cit. s. 41.
7 Ibidem
8 Guerquin Bohdan "Zamki w Polsce", wyd. II, Warszawa 1984, s. 123.Aktualizacja: 2011-09-01